نصب یوپی‌اس‌های بهراد برای تجهیزات پزشکی بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان