نصب 16 عدد یوپی‌اس آنلاین بهراد در بخش دیالیز بیمارستان شهدای لنجان