نصب یوپی‌اس‌های بهراد برای تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید صدوقی اصفهان