نصب یوپی‌اس صنعتی بهراد مدل BI 10 kVA در آزمایشگاه بیمارستان دکتر غرضی اصفهان