نصب یوپی‌اس‌های بهراد برای تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد اصفهان