نصب بیش از 15 عدد یوپی‌اس آنلاین بهراد در دانشگاه اصفهان