نصب 20 عدد یوپی‌اس آنلاین بهراد در دانشگاه صنعتی اصفهان