نصب 4 عدد یوپی‌اس آنلاین بهراد در دانشگاه صنعتی شریف