نصب 3 یوپی‌اس صنعتی بهراد مدل BI 10 kVA در سازمان بازرسی کل کشور