آغاز راه تولید UPS شرکت بهراد

کلید خوردن تولید UPS بر اساس ایده پایان نامه
کارشناسی ارشد دکتر حمید رضا کارشناس
در دانشگاه شریف

آغاز راه تولید UPS شرکت بهراد

تأسیس شرکت بهراد

تأسیس شرکت توسط آقایان مهندس صافی، دکتر کارشناس، مهندس نشاسته گران، مهندس کلینی، مهندس زندی

ساخت اولین یوپی‌اس آفلاین-لاین اینتراکتیو با ترانزیستورهای 2N3055 بدون پردازنده در توان 500 ولت آمپر مدل P500

تأسیس شرکت توسط آقایان مهندس صافی، دکتر کارشناس،
مهندس نشاسته گران، مهندس کلینی،
مهندس زندی

ساخت اولین یوپی‌اس آفلاین-لاین اینتراکتیو با
ترانزیستورهای 2N3055 بدون پردازنده در توان
500 کیلوولت آمپر مدل P500

طراحی و ساخت اولین یوپی اس شبه سینوسی

افزایش توان یوپی‌اس‌های پرتو تا 3000 ولت آمپر

مدل های تولیدی: P500-P700-P1000-P1500-P2000-P3000

طراحی و ساخت اولین
یو پی اس شبه سینوسی

افزایش توان یوپی‌اس‌های پرتو تا 3000 ولت آمپر

مدل های تولیدی: P500-P700-P1000-P1500
-P2000-P3000

تولید و تجاری سازی یوپی اس

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

استفاده از تکنولوژی power mosfet به همراه
پردازنده‌های 68C05 در تولید یوپی‌اس‌ها

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

استفاده از تکنولوژی power mosfet به همراه
پردازنده‌های 68C05 در تولید یوپی‌اس‌ها

استفاده از پردازنده های ATMEL 8051
اضافه کردن LCD به یوپی اس ها

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

استفاده از پردازنده های ATMEL 8051
اضافه کردن LCD به یوپی اس ها

شروع ارائه خدمات سرویس و نگهداری
تأسیسات برق و الکترونیک کارخانجات

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)
شروع ارائه خدمات سرویس و نگهداری
تأسیسات برق و الکترونیک کارخانجات

شروع ارائه خدمات سرویس
و نگهداری تأسیسات برق و
الکترونیک کارخانجات

احداث کارگاه تولید یوپی اس در منطقه صنعتی محمود آباد
کسب پروانه بهره‌برداری تولید

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

احداث کارگاه تولید یوپی اس در
منطقه صنعتی محمود آباد

کسب پروانه بهره‌برداری تولید

سفر به کشور چین با هدف همکاری مشترک و واردات قطعات
یوپی اس و مونتاژ در ایران

توقف تولید یوپی‌اس‌های پرتو و شروع تولید و مونتاژ یوپی‌اس‌های
آفلاین و آنلاین تحت برند بهراد

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

سفر به کشور چین با هدف همکاری
مشترک و واردات قطعات یوپی اس
و مونتاژ در ایران

توقف تولید یوپی‌اس‌های پرتو و
شروع تولید و مونتاژ یوپی‌اس‌های آفلاین و
آنلاین تحت برند بهراد

عرضه اولین یوپی‌اس آنلاین با ضریب قدرت خروجی 0.7

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

عرضه اولین یوپی‌اس آنلاین با
ضریب قدرت خروجی 0.7

اخذ نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش
یوپی اس Astrid ایتالیا در ایران

واردات و فروش اولین یوپی‌اس صنعتی ترانس بیس

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

اخذ نمایندگی انحصاری فروش
و خدمات پس از فروش یوپی اس
Astrid ایتالیا در ایران

واردات و فروش اولین یوپی‌اس
صنعتی ترانس بیس

احداث کارخانه تولید یوپی اس در شهرک
برق و الکترونیک خمینی شهر

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

احداث کارخانه تولید یوپی اس
در شهرک برق و الکترونیک
خمینی شهر

عرضه اولین یوپی‌اس آنلاین LCD دار با ضریب قدرت 0.8

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

عرضه اولین یوپی‌اس آنلاین
LCD دار با ضریب قدرت 0.8

تأسیس شرکت مهرآذین بهراد با هدف تمرکز بر
فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات برق
اضطراری و بازرگانی بین المللی

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)

تأسیس شرکت مهرآذین بهراد با
هدف تمرکز بر فروش و خدمات
پس از فروش تجهیزات برق
اضطراری و بازرگانی بین المللی

عرضه اولین یوپی‌اس آنلاین با ضریب قدرت 0.9
به همراه تکنولوژی ارتباط با محیط
بیرون از طریق USB

انجام مراحل نهایی تولید و تجاری سازی یوپی اس
با برند پرتو (به معنای درخشندگی ایجاد شده توسط برق)
آشنایی با یو پی اس های بهراد

عرضه اولین یوپی‌اس آنلاین با
ضریب قدرت 0.9 به همراه
تکنولوژی ارتباط با محیط
بیرون از طریق USB

آشنایی با یو پی اس های بهراد