031-32332676


031-32332669


دفتر مرکزی : اصفهان ، چهار راه طیب ، کوچه سرلت ، ساختمان بهراد ، شرکت مهرآذین بهراد


کارخانه : اصفهان ، شهرک صنعتی برق و الکترونیک ، B۱۳

تماس با بهراد

لطفا اطلاعات را با دقت و به صورت کامل وارد نمایید .