درباره بهراد

عماد صدیقین

شرکت مهرآذین  بهراد در این چند سال لوح افتخارخود را داشتن مشتریان وفاداری می داند که همواره اهداف کیفی و کمی آنها را سرآغاز خط مشی خود قرار داده و این مهم با بالاترین میزان سرمایه که همان نیروی انسانی که بنده از این سرمایه تحت عنوان خانواده مهر آذین بهراد یاد می نمایم، حاصل گشته است.

شرکت مهرآذین بهراد با توجه به پرسنل متخصص ومجرب خود به عنوان یکی از دانش محورترین شرکت های حال حاضر، تمرکز خود را با سه هدف: بالاترین کیفیت، اقتصادی ترین راه کار و ارائه خدمات پس از فروش با آخرین استانداردهای جهانی دنبال می نماید و امید آن دارم که در سایه الطاف الهی دسترسی به چشم اندازهای بلندمدت سازمان را در کنار مشتریان خود جشن بگیرد.

بدیهی است در دوران علم محور هزاره جدید هیچ موفقیتی حاصل نمی گردد مگر با یک نگرش و حرکت گروهی و بر این اساس بنده و پرسنل مدیریتی این شرکت را مفتخر به شنیدن انتقادات سازنده خود نمایید.

عماد صدیقین
مدیر عامل شرکت مهرآذین بهراد

چارت سازمانی مهرآذین بهراد

چارت سازمانی بهراد