سخن مدیر عامل

شرکت مهرآذین بهراد در این چند سال لوح افتخار خود را داشتن مشتریان وفاداری می داند که همواره اهداف کیفی و کمی آنها را به عنوان خط مشی خود قرار داده است. این مهم با بالاترین میزان سرمایه که همان نیروی انسانی است و بنده از آن تحت عنوان خانواده مهر آذین بهراد یاد می نمایم، حاصل گشته است.

شرکت مهرآذین بهراد با توجه به پرسنل متخصص و مجرب خود به عنوان یکی از دانش محور ترین شرکت های حال حاضر، تمرکز خود را بر سه هدف: بالاترین کیفیت، اقتصادی ترین راهکار و ارائه خدمات پس از فروش با آخرین استانداردهای جهانی معطوف داشته و امید آن دارم که در سایه الطاف الهی دستیابی به چشم اندازهای بلندمدت سازمان را در کنار مشتریان خود جشن بگیرد.

بدیهی است در دوران علم محور هزاره جدید هیچ موفقیتی حاصل نمی گردد مگر با یک نگرش و حرکت گروهی؛ بر این اساس بنده و پرسنل مدیریتی این شرکت را مفتخر به شنیدن انتقادات سازنده خود نمایید.

عماد صدیقین
مدیر عامل شرکت مهرآذین بهراد

مدیر عامل بهراد

 

مهندس عماد صدیقین مدیر عامل شرکت مهر آذین بهراد

 

 

سخن مدیر عامل

شرکت مهرآذین بهراد در این چند سال لوح افتخار خود را داشتن مشتریان وفاداری می داند که همواره اهداف کیفی و کمی آنها را به عنوان خط مشی خود قرار داده است. این مهم با بالاترین میزان سرمایه که همان نیروی انسانی است و بنده از آن تحت عنوان خانواده مهر آذین بهراد یاد می نمایم، حاصل گشته است.

شرکت مهرآذین بهراد با توجه به پرسنل متخصص و مجرب خود به عنوان یکی از دانش محور ترین شرکت های حال حاضر، تمرکز خود را بر سه هدف: بالاترین کیفیت، اقتصادی ترین راهکار و ارائه خدمات پس از فروش با آخرین استانداردهای جهانی معطوف داشته و امید آن دارم که در سایه الطاف الهی دستیابی به چشم اندازهای بلندمدت سازمان را در کنار مشتریان خود جشن بگیرد.

بدیهی است در دوران علم محور هزاره جدید هیچ موفقیتی حاصل نمی گردد مگر با یک نگرش و حرکت گروهی؛ بر این اساس بنده و پرسنل مدیریتی این شرکت را مفتخر به شنیدن انتقادات سازنده خود نمایید.

عماد صدیقین
مدیر عامل شرکت مهرآذین بهراد