پنل های فتوولتاییک

پنل های فتوولتاییک خورشیدی : انواع ، مزایا و معایب هرکدام

به طور کلی پنل های فتوولتاییک خورشیدی که امروزه به صورت تجاری تولید می­شوند را می­توان به صورت زیر دسته­ بندی کرد: الف) سلول‌های خورشی...

ادامه مطلب

نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک

فتوولتاییک : ضرورت امروز ایران برای نیروگاه های خورشیدی

ضرورت نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک در ایران امروزه، بحران‌‌های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی‌‌های زی...

ادامه مطلب

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی چیست و چگونه به زمین می‌رسد؟

مقدمه  سلول‌های خورشیدی، وسایلی برای تبدیل انرژی تابیده شده از خورشید به زمین هستند. در شرایط امروز که بحران‌‌های سیاسی، اقتصادی و مسا...

ادامه مطلب